นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECCMID ประเทศเนเธอร์แลนด์

11

ฝ่ายระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ และเดินทางไปนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับโรคติดต่อและจุลชีววิทยาภาคพื้นยุโรป European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (29th ECCMID 2019) ครั้งที่ 29 ประจำปี ค.ศ.2019 ระหว่างวันที่ 12 – 16  เมษายน 2562 ณ RAI Convention center กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม 13,494 คน จาก 127 ประเทศ มีผลงานวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเข้ารับพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 5,453 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอ จำนวน 3,562 เรื่อง แยกเป็นประเภท Oral presentation จำนวน 774 เรื่อง ประเภท Paper Poster จำนวน 2,476 เรื่อง และประเภท e-Poster จำนวน 313 เรื่อง  สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการพิจารณานำเสนอผลงาน ประเภท Paper Poster จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และประสบการณ์การรับมือโรคติดต่อ

Leave a comment

Your comment