สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบาดวิทยา ครั้งที่ 9


                เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบาดวิทยา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “เครือข่าย SRRT ร่วมเรียนรู้ทันยุค รุกสู่อำเภอเข็มแข็ง” ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในการสัมมนาครั้งนี้ ทีม SRRT ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลคุณภาพ  ดังนี้

  1. ทีม SRRT อำเภอเสลภูมิ ได้รับรางวัล ทีม SRRT ผ่านการประเมินมาตรฐาน ระดับดี
  2. คุณอารยา  ธรณี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับรางวัล “คนดีศรีระบาด จังหวัดร้อยเอ็ด”
  3. คุณสุนทร  สาระภักดี  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอาจสามารถ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอวิชาการ การสอบสวนโรค แบบโปสเตอร์ เรื่อง รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 16 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”

Comments (1)

adminSeptember 12th, 2010 at 23:48

ยินดีด้วยกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

Leave a comment

Your comment