แจ้งเตือนอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ

pic1

จากรายงาน การเฝ้าระวังโรค กระทรวงสาธารณสุข มีรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจาก เห็ดพิษ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม แต่ละปีจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกิน เห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

สำหรับสถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีรายงานอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษทุกปี สำหรับ ปี 2560 เดือนกรกฎาคม มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 17 ราย เสียชีวิต 2 ราย จึงขอให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนในพื้นที่   รายละเอียด …….. > mushroom250760

Leave a comment

Your comment