แจ้งเตือนการระบาดและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

19143100_1377566009006146_6943809384868568312_o

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 396 ราย ไม่มีเสียชีวิต อัตราป่วย 30.26 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในปี 2560 มากกว่า ปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า   พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 โรคไข้หวัดใหญ่ มักพบการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน และพบการระบาดในสถานที่ที่มีการรวมกันเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือในการสื่อสารความเสี่ยงและประชัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค หากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ขอให้แจ้งทีม SRRT ในพื้นที่เพื่ออกดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค  รายละเอียด …. >  Flu_250760

Leave a comment

Your comment